8 Ekim 2016 – Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

0

13. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

14. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

15. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

16. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

18. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

20.

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

21. Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

22.

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

23. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

24. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

25. Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

26. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

27.

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

28.

08 Ekim 2016 - Trafik Soruları

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

29. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

30.

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

31. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

32. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

33. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

34. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

35. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Share.